Carti
Biblii
Muzica
Video
Cadouri
Resurse Biserica
Predici
Copii
Lavinia - Austria: "Am primit coletul in Austria si vreau sa multumesc pentru tot efortul depus dar mai ales pentrul micul cadou gasut in colet. Sunt foarte multumita si recomand cu caldura gramma.ro si mai departe. "
Detalii>>


Cele mai importante intrebari pe care le poate pune cineva sunt acestea: De ce a fost Isus Cristos rastignit? De ce a suferit atat de mult? Ce are de a face acest lucru cu mine? Si, in cele din urma, cine L-a dat la moarte? Raspunsul la ultima intrebare este ca Dumnezeu L-a dat la moarte. Isus a fost Fiul lui Dumnezeu. Suferinta a fost de nemasurat, dar intregul mesaj al Bibliei conduce catre acest raspuns.

 

De ce a suferit si a murit Isus? Problema centrala a mortii lui Isus nu este cauza, ci sensul - sensul lui Dumnezeu. Despre acest lucru este vorba in aceasta carte. John Piper a adunat cincizeci de motive din Noul Testament. Nu cincizeci de cauze, ci cincizeci de scopuri - ca raspuns la cea mai importanta intrebare pe care fiecare dintre noi trebuie sa o infruntam: ce a obtinut Dumnezeu pentru niste pacatosi ca noi prin trimiterea Fiului Sau sa moara?

 

Cristos a suferit şi a murit:

01.Pentru a absorbi mânia lui Dumnezeu

02.Pentru a împlini voia Tatălui ceresc

03.Pentru a învăţa să asculte şi a fi desăvârşit

04.Pentru a-Şi desăvârşi învierea din morţi

05.Pentru a arăta bogăţia dragostei lui Dumnezeu şi a harului Său pentru păcătoşi

06.Pentru a-Şi arăta dragostea faţă de noi

07.Pentru a anula cererile de drept ale legii împotriva noastră

08.Pentru a fi o răscumpărare pentru mulţi

09.Pentru iertarea păcatelor noastre

10.Pentru a pune baza justificării noastre

11.Pentru a împlini ascultarea care devine neprihănire pentru noi

12.Pentru a înlătura condamnarea noastră

13.Pentru desfiinţarea circumciziei şi a tuturor ritualurilor ca fiind fundamente ale mântuirii

14.Pentru a ne aduce la credinţă şi pentru a ne păstra credincioşi

15.Pentru a ne face sfinţi, fără vină şi desăvârşiţi

16.Pentru a ne da o conştiinţă limpede

17.Pentru a obţine toate lucrurile care sunt bune pentru noi

18.Pentru a ne vindeca de slăbiciunile morale şi trupeşti

19.Pentru a da viaţa veşnică tuturor celor ce cred în El

20.Pentru a ne salva din acest veac rău

21.Pentru a ne împăca cu Dumnezeu

22.Pentru a ne aduce la Dumnezeu

23.Pentru a putea să-I aparţinem Lui

24.Pentru a ne oferi acces liber în locul preasfânt

25.Pentru a deveni locul nostru de întâlnire cu Dumnezeu

26.Pentru a pune capăt preoţiei din Vechiul Testament şi pentru a deveni Marele Preot veşnic

27.Pentru a deveni un preot milos care să ne ajute

28.Pentru a ne elibera de deşertăciunea înaintaşilor noştri

29.Pentru a ne elibera de sclavia păcatului

30.Pentru a muri faţă de păcat şi a trăi faţă de neprihănire

31.Pentru a muri faţă de lege şi a aduce roadă pentru Dumnezeu

32.Pentru a ne împuternici să trăim pentru Hristos, şi nu pentru noi înşine

33.Pentru ca crucea Lui să fie fundamentul tuturor laudelor noastre

34.Pentru a ne da puterea să trăim prin credinţa în El

35.Pentru a da căsătoriei înţelesul cel mai profund

36.Pentru a crea oameni plini de râvnă pentru fapte bune

37.Pentru a ne chema să-I urmăm exemplul de smerenie şi iubire costisitoare

38.Pentru a crea o ceată de ucenici răstigniţi

39.Pentru a ne elibera de sclavia fricii de moarte

40.Pentru a putea fi cu El imediat după moarte

41.Pentru a ne asigura învierea din morţi

42.Pentru a dezbrăca domniile şi stăpânirile

43.Pentru a elibera puterea lui Dumnezeu în Evanghelie

44.Pentru a înlătura vrăjmăşia dintre rase

45.Pentru a răscumpăra oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam

46.Pentru a-Şi aduna toate oile din întreaga lume

47.Pentru a ne salva de judecata finală

48.Pentru a câştiga bucuria Lui dar şi a noastră

49.Pentru a fi încununat cu slavă şi cinste

50.Pentru a arăta că cel mai rău lucru este plănuit de Dumnezeu să fie bun


John Piper s-a născut în anul 1946 în Chattanooga, Tennessee. Pe când era încă mic părinii săi s-au mutat în Greenville, South Carolina unde şi-a petrecut o mare parte a copilăriei. A studiat la Colegiul Wheaton unde pentru prima dată a simţit chemarea de a intra in slujire. A absolvit apoi Fuller Theological Seminary unde sub îndrumarea Dr-lui Fuller, cel mai influent professor “în viaţă” a descoperit scrierile lui Jonathan Edwards, cel mai influent profesor “mort” pe care l-a avut. A graduat în 1974 Universitatea din Munchen unde şi-a făcut lucrarea de doctorat în Studii asupra Noului Testament. Această lucrare: “Love Your Enemies” a fost publicată mai apoi de Cambridge University Press and Baker Book House. Timp de 6 ani a predat studii biblice la Bethel College in St. Paul, Minnesota. În 1980 îşi urmează chemarea irezistibilă de a predica şi devine pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem din Minnesota, unde slujeşte şi în prezent. Împreună cu cei care îi sunt aproape, John Piper este dedicat în a transmite, a împrăştia pasiunea pentru supremaţia lui Dumnezeu în toate lucrurile pentru bucuria tuturor oamenilor în Isus Cristos. Împreună cu soţia sa, Noel, au patru baieţi şi o fata şi un numar mereu în creştere de nepoţi.Fragment din carte. Capitolul 1 - Pentru a absorbi mania lui Dumnezeu


Cristos ne-a rascumparat din blestemul Legii, facandu-Se blestem pentru noi, - fiindca este scris: Blestemat e oricine este atarnat pe lemn. Galateni 3:13

 

Pe El Dumnezeu L-a randuit mai dinainte sa fie, prin credinta in sangele Lui, o jertfa de ispasire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a Lui Dumnezeu. Romani 3:25


Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 1Ioan 4:10

 

Dacă Dumnezeu nu ar fi drept, nu ar fi fost nici o cerinţă ca Fiul Său să sufere şi să moară. Şi dacă Dumnezeu nu ar fi fost iubitor, atunci nu ar fi binevoit ca Fiul Său să sufere şi să moară. Dar Dumnezeu este şi drept şi iubitor. De aceea, dragostea Lui binevoieşte să împlinească cerinţele dreptăţii Sale.

 

Legea lui Dumnezeu cerea: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta” (Deuteronom 6:5). Dar noi toţi am iubit mai mult alte lucruri. Asta înseamnă păcat – a-L dezonora pe Dumnezeu preferând alte lucruri mai mult decât pe El şi a acţiona în conformitate cu aceste preferinţe. De aceea, Biblia spune: „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”(Romani 3:23). Noi slăvim lucrul de care ne bucurăm cel mai mult. Şi acesta nu este Dumnezeu.

 

Prin urmare, păcatul nu este mic, pentru că nu este săvârşit împotriva unui Suveran mic. Seriozitatea unei insulte este scoasă la iveală de demnitatea celui insultat. Creatorul universului este nespus de vrednic de respect, admiraţie şi loialitate. De aceea, eşecul nostru de a-L iubi pe El, nu este neînsemnat – este trădare. Acest eşec Îl defăimează pe Dumnezeu şi distruge fericirea omului.

 

Fiindcă Dumnezeu este drept, El nu mătură aceste păcate sub „preşul universului”. Dumnezeu îşi dezlănţuie o mânie sfântă împotriva acestor păcate. Pentru că ele merită să fie pedepsite. Iar Dumnezeu a făcut acest lucru cât se poate de clar. „Fiindcă plata păcatului este moartea” (Romani 6:23). „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri” (Ezechiel 18:4).

 

Există un blestem sfânt care stă să cadă asupra oricărui păcat. A nu pedepsi păcatul, ar fi nedrept. Coborârea lui Dumnezeu, în mânia Sa, este îndreptăţită. Dacă El nu ar face acest lucru, atunci, la baza realităţii ar domni o minciună. De aceea Dumnezeu spune: „Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile scrise în Cartea Legii ca să le facă” (Galateni 3:10; Deuteronom 27:26).

 

Dar dragostea lui Dumnezeu nu se odihneşte atâta timp cât blestemul atârnă asupra întregii omeniri păcătoase. Şi El nu este mulţumit doar să-Şi arate mânia, indiferent cât de sfântă este aceasta. De aceea, Dumnezeu Îl trimite pe singurul Său Fiu pentru a absorbi mânia Sa şi pentru a îndura blestemul pentru toţi cei ce se încred în El. „Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi” (Galateni 3:13).

 

Acesta este înţelesul cuvântului „jertfă de ispăşire” din textul citat mai sus (Romani 3:25). Se referă la îndepărtarea mâniei lui Dumnezeu prin oferirea unui înlocuitor. Iar înlocuitorul este pregătit de Dumnezeu Însuşi. Înlocuitorul, Isus Cristos, nu doar ridică mânia; El o deviază de la noi înspre El şi o absoarbe. Mânia lui Dumnezeu este dreaptă şi a fost consumată, nu doar îndepărtată.

 

Haideţi să nu ne jucăm cu Dumnezeu şi să nu-i banalizăm dragostea. Nu vom fi niciodată uimiţi de dragostea lui Dumnezeu, dacă nu recunoaştem seriozitatea păcatului nostru şi dreptatea mâniei Lui împotriva noastră. Dar când, prin har, ne vom trezi şi ne vom vedea nevrednicia, atunci, vom putea privi la suferinţele şi la moartea Domnului Cristos, şi vom putea spune: „Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca [absorbitor al mâniei] jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” (1Ioan 4:10).


Taguri: 50 de motive pentru care Isus a venit să moară, John Piper,

Adauga Comentariu

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash

Taguri: 50 de motive pentru care Isus a venit să moară, John Piper,